• Osoby zainteresowane umieszczeniem swojego eksponatu w galerii proszone są o kontakt z Redakcją.
 • Należy przygotować skany kart wystawowych w formacie jpg, w jakości 300 dpi ponumerowane w zakresie 01, 02, ..., itd. lub 001, 002, ... - w zależności od tego czy liczba kart w eksponacie nie przekracza lub przekracza 100.
 • Minimalna szerokość skanu nie powinna być mniejsza niż 800 pikseli.
 • Maksymalna liczba ekranów wynosi 8.
  Do skanów należy dołączyć krótki plik tekstowy z opisem, zawierający:
  • Nazwę eksponatu w języku polskim i angielskim.
  • Dane właściciela eksponatu: imię, nazwisko, okręg PZF.
  • Wykaz słów kluczowych, charakterystycznych dla danego eksponatu, które będą uwzględniane przez wyszukiwarkę.
 • Skany oraz opis należy przesłać - "wypalone" na płycie CD lub DVD - Redakcji.


 •