W przypadku uwag i pytań prosimy o kontakt e-mailowy z Redakcją:


Andrzej Nowak
e-mail: nowakfilruda@interia.pl

Adam Staroń
e-mail: adam.staron@gmail.com

Marek Jedziniak
e-mail: kzp@kzp.pl

Wojciech Kapała
e-mail: magik@elsat.net.pl